samsi02 Spiel

Online:No, last online: 2017-08-13 00:46:52 UTC
Last queried:2017-08-13 00:46:52 UTC
Clients:2 / 6 (1 / 10 companies; 0 / 0 spectators)
Language:0 [Any]
Map name:Random Map
Landscape:Temperate
Map size:512 x 512
Server version1.7.1
Server address(es):79.203.163.26:3979
Dedicated server:No
Server password:Yes
Start date:1948-01-01
Current date:1959-10-30

NewGRFs in use

GRF NameGRF IdentifierMD5 Checksum
Brianum: speed limit for bridges
42533031A6CF807078DE75D0209D53BE8BA6FDEC
Brianum: Vakuum-Monorail Tunnelröhre
42533033E982D0EBB8FBEFD41CF1547EBF55F50F
Brianum: Vakuum-Monorail Fahrzeuge
42533034C46D3FE505219D3CD946FDE7FD33164C
Original vehicles cargo set
4A530117CA32127C974FD70434F9CA4E0AD4A501
ECS Industries Addon
4A530A708E8EB158A4DEF483DE473B48FF92CC64
Long vehicles v4 (13 Jan 2008)
4D656F178A4F8A04256C90BECF818D134C91C816
Long vehicles v4. Cut version (13 Jan 2008)
4D656F20C4945D827A04898A9A4246079B38E2CD
ECS. Town vector 1.2 (21 Sep 2011) R163
4D656F91945EFBE06B03EC2AC3598EA578B969C0
ECS. Machinery vector 1.2 (17 Feb 2012) R415
4D656F94003905A6734B7395F2A60A977F0DD887
ECS. Wood vector 1.2 (08 Feb 2012) R226
4D656F956F5472D7F2F3F9236AAFE7A81DF9AE84
ECS. Construction vector beta 5 (27 Dec 2010) R30
4D656F96682C2B4B460032782186BF03AE2C156C
ECS. Agricultural vector 1.2 (12 Jan 2012) R685
4D656F97B73EA6BCD8DCAE4151EEC0C93DBF3073
ECS. Chemicals vector II 1.2 (11 Oct 2011) R264
4D656F9C833CD4C1C7E2C0E9AABA35FCE7B6A9BB
ECS. Houses 1.2 (17 Feb 2012) R185
4D656F9D7C6864163BB6CC6178EBDC5550F1C622
ECS. Basic vector II 1.2 (17 Feb 2012) R644
4D656F9F357601291B0DD95B8FEF49A6A7A7F9DE
eGRVTS v2.0 - r188
525712037CE88A25DDB058C1BE577B88D049B274
OpenGFX BigGUI 2.0.0
5257780120B5D8122F2B4AD74ADDA30E44BA8233
2cc Trains In NML 1.0
544D0101D4E466F5181F001DF483A2E59207D55B

Search for all above NewGRFs